Giấy phép kinh doanh rượu
Ngày cập nhật 04/11/2019

Rượu là mặt hàng nhạy cảm nằm trong nhóm hàng hóa hạn chế kinh doanh, đối với các doanh nghiệp trước khi kinh doanh rượu, cần tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và xin các giấy phép kinh doanh tùy theo quy mô, nhu cầu của doanh nghiệp như: giấy…

Camera thông minh

Xem thêm
Giấy phép lưu hành tư do
Ngày cập nhật 04/11/2019

Giấy chứng nhận lưu hành tự do- CFS (Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận doa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa có ghi trong CFS chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa đó được phép xuất khẩu và…