quảng cáo trang thiết bị y tế

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Yêu cầu chung khi xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế * Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế  Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định…

Xem thêm