quảng cáo thuốc

giay-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-thuoc

Xin giấy phép quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc

Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc nộp hồ sơ đến Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược/Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền). Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười)…

Xem thêm