quảng cáo mỹ phẩm

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Một số điểm cần lưu ý khi quảng cáo mỹ phẩm * Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo. Tiếng…

Xem thêm