Giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế

Giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế

Điều kiện để được cấp giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế – Cá nhân, doanh nghiệp phải có số lô , nguồn gốc và giấy tờ cấp phép nhập khẩu liên quan đến các sản phẩm trang thiết bị y tế. – Nhãn sản phẩm không được phép làm nhái, giả và…

Xem thêm