giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi có đủ các điều kiện sau đây: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề…

Xem thêm