cấp lại Giấy phép an ninh

Tư vấn thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép an ninh, trật tự. Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đa chiều, hỗ trợ khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian cũng như chi phí. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Thông tư số 42/2017/TT-BCA…

Xem thêm