Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 21h30 (tất cả các ngày trong tuần)

Giấy phép văn hóa- thể thao và du lịch

0975.291.352