truyền hình thông tin điện tử

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Yêu cầu, điều kiện xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử  Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được…

Xem thêm

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi có đủ các điều kiện sau đây: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề…

Xem thêm

Giấy phép trang thông tin điện tử

A. Yêu cầu, điều kiện Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây: Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh…

Xem thêm

Giấy phép mạng xã hội

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép mạng xã hội cho doanh nghiệp có nhu cầu thiết lập, cung cấp mạng xã hội mở với người dùng. Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đa chiều, hỗ trợ khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian cũng như chi phí. Cơ…

Xem thêm