Kiến thức

Giấy phép lưu hành tư do

Giấy chứng nhận lưu hành tự do- CFS (Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận doa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa có ghi trong CFS chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa đó được phép xuất khẩu và…

Xem thêm