Giấy Phép Y Tế

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, tư vấn toàn diện, thực hiện thủ tục hiệu quả, chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng. Yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị y tế Hiện nay, Nhà…

Xem thêm

Giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế

Điều kiện để được cấp giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế – Cá nhân, doanh nghiệp phải có số lô , nguồn gốc và giấy tờ cấp phép nhập khẩu liên quan đến các sản phẩm trang thiết bị y tế. – Nhãn sản phẩm không được phép làm nhái, giả và…

Xem thêm