Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Yêu cầu chung đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8…

Xem thêm

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Yêu cầu chung khi xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế * Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế  Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định…

Xem thêm

Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Yêu cầu đổi với sản phẩm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng *  Nội dung quảng cáo trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích phải bảo đảm đúng tác dụng của sản phẩm đã công bố; ngoài các nội dung…

Xem thêm

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Một số điểm cần lưu ý khi quảng cáo mỹ phẩm * Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo. Tiếng…

Xem thêm
giay-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-thuoc

Xin giấy phép quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc

Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc nộp hồ sơ đến Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược/Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền). Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười)…

Xem thêm
giay-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-thuoc

Giấy phép Quảng cáo thuốc

I. Yêu cầu chung khi xin giấy phép quảng cáo thuốc Nội dung quảng cáo thuốc phải phù hợp với các tài liệu sau đây: a) Giấy phép lưu hành tại Việt Nam; b) Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt; c) Chuyên luận về thuốc đã được ghi trong…

Xem thêm