Giấy Phép Kinh Doanh

Giấy phép kinh doanh rượu

Rượu là mặt hàng nhạy cảm nằm trong nhóm hàng hóa hạn chế kinh doanh, đối với các doanh nghiệp trước khi kinh doanh rượu, cần tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và xin các giấy phép kinh doanh tùy theo quy mô, nhu cầu của doanh nghiệp như: giấy…

Xem thêm

Giấy phép trung gian thanh toán

Thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0, đặc biệt sẽ bùng nổ trong thời gian tới, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (ví điện tử, dịch vụ thu hộ- chi hộ, dịch vụ thanh toán điện tử…_) cần phải…

Xem thêm