Lưu Hành Thiết Bị Y Tế

Giấy phép công bố trang thiết bị y tế

Giấy phép công bố trang thiết bị y tế có các loại sau: Giấy phép công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế loại A và giấy phép công bố cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D; Giấy phép công bố cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế, Giấy phép công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Với mỗi loại giấy phép công bố trang thiết bị y tế là một thủ tục riêng, với trình tự, các tài liệu khá phức tạp, mang tính chuyên ngành đòi hỏi chuyên gia lâu năm mới có thể tư vấn và thực hiện chuẩn xác nhất.  Luật Toàn Long  có đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giấy phép giàu kinh nghiệm, xin được hướng dẫn từng thủ tục này như sau: