Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm được coi là một minh chứng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, đó cũng đồng thời là môt biện pháp quản lý của Nhà nước và là sự bảo đảm tới người tiêu dùng. Xin chứng…

Xem thêm
AN-TOAN-THUC-PHAM-LA-GI

Cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ sở kinh doanh thực phẩm thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, song trong quá trình kinh doanh, cần phải đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm và phải thực hiện thủ tục cam kết vệ sinh an toàn thực…

Xem thêm